Hlavná stránka Novinky
Reklamný prúžok

Novinky


Odborné semináre o verejnom obstarávaní

Zmeny v zákone o VO od 27.02.2014 – zákon č. 34/2014 Z.z..

Samostatná elektronická aukcia prostredníctvom systému EVO – pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov aj uchádzačov.

VOP a VTP - SP: Všeobecné obchodné a všeobecné technické podmienky stavebných prác

Pomôcka pre verejné obstarávanie "VOP a VTP - SP".

Euroconstruct Conference

Konferencie Euroconstructu - združenia pre výskum a prognózovanie v stavebníctve.

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov

Štvrťročné indexy vývoja cien stavebných prác.