Hlavná stránka Ponuka Služby Oceňovanie majetku a nehnuteľností
Reklamný prúžok

Oceňovanie majetku a nehnuteľností

Tu nájdete informácie k metodike pre ohodnocovanie nehnuteľností pre domáci trh v zmysle platných predpisov SR a informácie o aktualizovaných rozpočtových ukazovateľoch stavebných objektov a indexoch vývoja cien stavebných prác.

Rozpočtové ukazovatele stavebných objektov: prevziať
Indexy vývoja cien stavebných prác CÚ k 31.12.2013
(staršie verzie zasielame po vyžiadaní cez kontaktný formulár)