Hlavná stránka Kontakty
Reklamný prúžok

Meno Pozícia Telefón Fax
Riaditeľský úsek sekretariát riaditeľa +421 2 581005 10 +421 2 581005 00
Sekcia manažérskych a ekonomických nástrojov sekretariát +421 2 581005 17 +421 2 581005 00
Sekcia ekonomiky stavebníctva a oceňovania majetku sekretariát +421 2 581005 22 +421 2 581005 00
Účtáreň informácie +421 2 581005 11 +421 2 581005 00